GBC zuurbestendig beton

GBC zuurbestendig beton (ook wel geopolymeerbeton genoemd) is een economisch alternatief voor betonvloeren met een epoxy-coating. Mestkelders, vloeren in de zuivelindustrie en vloeren en roosters in stallen en sleufsilo’s zijn bij uitstek geschikt. Kuilvoer (gras, maïs) gaat in opslag broeien en bij het rottingsproces komen zure sappen vrij die een pH van maar liefst 2 á 3 kunnen hebben. Bovendien is de bestandheid tegen sulfaten hoog en om die reden zeer geschikt voor vloeren in de tuinbouw.

 

Zeer zuurbestendig

De weerstand tegen zuren, zouten, chloriden, sulfaten en andere chemicaliën is uitzonderlijk hoog. Na zes maanden opslag in zoutzuur met een pH van 0 blijkt de cementsteen van GBC zuurbestendig beton tot een diepte van maximaal 1 cm aangetast; bij regulier beton in de milieuklasse XA3 op basis van hoogovencement CEM III/B is dat 2 cm.

Een duurzame oplossing

GBC zuurbestendig beton biedt een milieuvriendelijke oplossing in vergelijking met regulier beton met hoogovencement CEM III/B (circa 70 % slak). Omdat het bindmiddel uit 97% gemalen gegranuleerde hoogovenslak bestaat en dus geen portlandcementklinker bevat, is het CO2-profiel zeer gunstig.

Mechanische eigenschappen

De druksterkte van dit beton na 24 uur bedraagt >= 10N/mm2. Na 28 dagen (druksterkte >= 40 N/mm2) is de totale lengteverkorting bij GBC zuurbestendig beton 1,2 tot 1,5 maal groter dan bij regulier beton. Daarnaast is ook de treksterkte circa 1,5 maal hoger. De elasticiteitsmodulus is marginaal lager dan die van regulier beton met een vergelijkbare druksterkte; de kruip is echter circa 20 tot 30 % hoger.

Door de combinatie van deze factoren is de scheurgevoeligheid als gevolg van uitdrogingskrimp kleiner dan die van regulier beton.

Besluit bodemkwaliteit

GBC zuurbestendig beton voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Deze betonsoort past echter niet binnen de huidige betonvoorschriften en wordt daarom ook niet geleverd onder KOMO certificaat.

Hoge weerstand tegen chloride-indringing

De weerstand tegen chloride-indringing is bij GBC zuurbestendig beton aanzienlijk hoger dan bij regulier zuurbestendig beton.