GBC zelfverdichtend beton

GBC zelfverdichtend beton is zo vloeibaar dat het zonder verdichten een bekisting, met een dicht wapeningsnet of andere hindernissen, kan vullen en ontluchten. De specie heeft ondanks de hoge vloeibaarheid voldoende stabiliteit tegen ontmenging. Met de toevoeging van staalvezels ontlasten wij u verder. Uw gemak onze passie.

Voordelen van GBC zelfverdichtend beton

De GBC zelfverdichtend beton biedt diverse voordelen ten opzichte van reguliere betonmortel in lagere consistentieklassen, zoals:

- Arbeidsvriendelijkere verwerking.

- Snellere verwerking.

- Beter en dichter betonoppervlak.

- Grotere variaties in ontwerp mogelijk.

- Grotere duurzaamheid.

- Er is minder personeel nodig bij de stortwerkzaamheden.

 

Verwerking van GBC zelfverdichtend beton 

De verwerking van GBC zelfverdichtend beton vraagt enkele bijzondere aandachtspunten in aanvulling op de aanwijzingen in NEN-EN 13670:

- De bekistingsdruk is hoger.

- Er dient niet te worden verdicht.

- Het storttempo dient zodanig te zijn dat de specie de kans krijgt te ontluchten.

- Beperk de vrije valhoogte tot maximaal 1,5 meter.

- Beperk de horizontale vrije loop vanaf een stortpunt tot 5 à 10 meter, afhankelijk van de hoeveelheid wapening   en de  positie van het vulpunt ten opzichte van de wapening.

- GBC zelfverdichtend beton vertoont minder bleeding dan regulier beton. De nabehandeling dient daarom zo snel als mogelijk te starten om de kans op plastische krimpscheuren zo klein mogelijk te houden. Het kan noodzakelijk zijn om  een tijdelijke vorm van nabehandeling toe te passen voorafgaande aan de definitieve afwerking en nabehandeling.

- GBC zelfverdichtend beton bevat relatief veel cement en vulstoffen. Zowel de druksterkte als de warmteontwikkeling  zijn daardoor vaak hoger dan gebruikelijk.

- Bij langere stortafstanden (> 5 meter) kunnen afhankelijk van het storttempo stortnaden   ontstaan. De stortnaden  kunnen zowel ontstaan door uitdroging als door het zeer thixotrope karakter van zelfverdichtend beton.

- GBC zelfverdichtend beton is niet zelf nivellerend. Zorg indien van toepassing voor voldoende overhoogte om een kist te  kunnen vullen.

GBC zelfverdichtend beton voldoet Aan NEN-EN 206, NEN 8005 en de aanvullende eisen van BRL 1801. PLUS zelfverdichtend beton wordt geleverd onder KOMO-certificaat.