GBC vloerenbeton vlindervlug

GBC vloerenbeton vlindervlug is een attestbeton waarbij het bindmiddel uit drie componenten bestaat: een portlandcement, een hoogovencement of gemalen gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas. Deze drie componenten (klinker, slak en vliegas) vormen in de juiste verhoudingen een ideale mix voor monolithisch af te werken betonvloeren. Uw kwaliteit en snelheid onze passie.

 

 

Eerder afwerken

GBC vloerenbeton vlindervlug bevat een belangrijk aandeel portlandcement CEM I 52,5 R. Het vloerenbeton kan hierdoor sneller afgewerkt worden en is tevens minder gevoelig voor nabehandeling dan beton op basis van een hoogovencement CEM III/B. Vloerenbeton heeft ook meer samenhang en vertoont ook minder bleeding dan beton met hoogovencement. Door de betere samenhang zal het betonoppervlak ook minder snel verregenen dan een reguliere beton op basis van hoogovencement, er dient uiteraard te worden voorkomen dat het oppervlak kan verregenen.

Minder scheur gevoelig

De mate van scheurvorming en scheurwijdte als gevolg van uitdrogingskrimp is onder meer afhankelijk van de mate waarin het beton krimpt, de hoeveelheid wapening en de dekking op de wapening en de luchtvochtigheid. Spanningsrelaxatie is eveneens een zeer belangrijke factor.

De scheurgevoeligheid van GBC vloerenbeton vlindervlug is lager dan die van een regulier beton op basis van cement. Het vloerenbeton ontwikkelt in eerste instantie vanwege het aandeel portlandcement snel sterkte, echter tot een beperkt niveau. Daarna gaat vanwege de trage bindmiddelcomponenten slak en vliegas de sterkteontwikkeling traag verder, zodat er relatief veel spanningsrelaxatie kan optreden. Bij beton met een snelle sterkte-ontwikkeling kan er minder kruip optreden met dus minder spanningsrelaxatie tot gevolg. Hierdoor zal bij regulier beton eerder scheurvorming optreden.

Naast de sterkte-ontwikkeling is ook de treksterkte van het beton op het moment van scheuren van belang. De trekspanning moet op het moment van scheuren tenslotte worden overgenomen door de wapening. Een hogere sterkte op het moment van scheuren resulteert daardoor in een grotere scheurwijdte. Door de juiste verhoudingen te kiezen kan de overmaat aan sterkte van vloerenbeton beperkt worden gehouden.

Attestbeton

Attestbeton wordt geleverd onder KOMO certificaat op basis van BRL 1801. Het toegepaste bindmiddel is voorzien van een KOMO-attest op basis van BRL 1802.

Kenmerken GBC vloerenbeton vlindervlug

-

Vloerenbeton wordt aangepast aan de wensen en de stortomstandigheden.

-

Vloerenbeton wordt geleverd met een bindmiddel op basis van een KOMO attest.

-

Vloerenbeton kan sneller worden afgewerkt dan beton op basis van hoogovencement.

-

Vloerenbeton is minder scheurgevoelig dan regulier beton op basis van uitsluitend cement.

-

Vloerenbeton kan worden geleverd in de consistentieklassen S2 t/m F6 en in de sterkteklassen C20/25 t/m 30/37.