GBC lichtbeton

Betonmortel met een volumieke massa < 2.000 kg per m3 wordt  GBC lichtbeton genoemd. Normaal gesproken wordt een hard en grof toeslagmateriaal gebruikt in de samenstelling van GBC betonmortel, bijvoorbeeld grind. Bij GBC lichtbeton wordt dit toeslagmateriaal vervangen door een materiaal met een lagere volumieke massa.

Bij een volumieke massa < 1.500 kg per m3 spreken we vaak van GBC schuimbeton. In deze toepassing wordt het toeslagmateriaal vervangen door fijn verdeelde lucht.

Het verlagen van de volumieke massa zorgt voor belangrijke wijzigingen in de eigenschappen van het GBC betonmortel. Deze wijzigingen richten zich voornamelijk op sterkte, isolerend vermogen en duurzaamheid. Daarnaast kan het invloed hebben op de verwerking van GBC betonmortel.

Kenmerken

 GBC Lichtbeton kan ingedeeld worden in drie categorieën:

- GBC Lichtbeton met een volumieke massa van 500 kg/m3 tot 1000 kg/m3

- GBC Lichtbeton met een volumieke massa van 1000 kg/m3 tot 1500 kg/m3

- GBC Lichtbeton met een volumieke massa van 1500 kg/m3  tot 2000 kg/m3

Toepassingen

Renovaties in bestaande constructies, maar ook in funderingen of specifieke weg- en waterbouwconstructies.

GBC Zwaar beton is ook een van onze producten welke wij klant specifiek op uw wensen kunnen produceren tot rond de 4000 kg/m3.