GBC gestabiliseerd zand en GBC Stampbeton

Hoofdzakelijk in gebruik voor wegenbouw. Tevens de ideale basis voor een vlakke, draagkrachtige ondergrond bij het stellen van trottoirbanden en betonnen (keer)wanden.

Stabiele basis

Het cement geeft het zand (extra) stabiliteit en hydraulische eigenschappen. Vervaardiging gebeurt in onze betoncentrale in Gouda voor een optimale menging. Gestabiliseerd zand vraagt extra aandacht bij droog weer. Vraag ons advies bij gebruik van dit product bij droog weer. Het GBC stampbeton wordt in de basis met 4/32 grind geleverd. GBC stampbeton met spramex 4/16 mm is ook een basis product.

 

Vertragen voor langere verwerkbaarheid

GBC gestabiliseerd zand kan ook met vertrager worden geleverd. Door deze toevoeging kan de zand cementspecie zelfs tot 8, 24 of 48 uur verwerkbaar blijven. Belangrijk is wel de bewaaradviezen op te volgen, vraag ons advies bij de toevoeging van vertrager bij GBC gestabiliseerd zand.

Kwaliteit

Het gestabiliseerde zand wordt onder Besluit Bodem Kwaliteit* (BBK)certificaat geleverd. 

(*Minimaal 100 kg cement per kuub)