GBC bermbeton

Met GBC bermbeton wordt een duurzaam veilige berm gerealiseerd die weggebruikers in visueel opzicht niet uitnodigt er gebruik van te maken. De holle ruimten in dit in alle opzichten unieke beton, bieden begroeiing de mogelijkheid te wortelen waardoor geen optische wegverbreding ontstaat. En zo wordt een toename van de gemiddelde verkeerssnelheid voorkomen.

Uw veiligheid op of onderweg onze passie!

Productomschrijving

GBC bermbeton is een wegenbouwproduct. Het is een betonsoort met een open structuur die langs wegen als bermverharding wordt aangebracht. Mede door deze open structuur raakt  het begroeid en heeft daardoor ook de uitstraling van berm en niet van wegverbreding. GBC bermbeton is een betonsoort met een open structuur waardoor het over drainerende eigenschappen beschikt heeft een open oppervlaktestructuur door het holle ruimtepercentage van ca. 25% wordt geleverd onder KOMO-certificaat en voldoet aan het bouwbesluit.

GBC bermbeton is dusdanig samengesteld dat drainerende eigenschap gegarandeerd is. Door de uitgekiende samenstelling, kan deze betonsoort onder alle weersomstandigheden behoudens vorst met de juiste machine (bermverbreder of een paver) perfect worden aangebracht. Met GBC bermbeton kan gemakkelijk tot 4 kilometer per dag worden aangelegd. Met bijvoorbeeld de traditionele  grasbetontegels zou dit niet meer dan 500 meter zijn.  Hierdoor ontstaat een royale rendementsverbetering met een kortere buitendienststelling van de weg.

GBC bermbeton wordt aardvochtig (consistentieklasse 1)verwerkt. Hiermee kan een berm op snelle wijze duurzaam worden verhard. De betonspecie kan onder nagenoeg alle weersomstandigheden worden verwerkt. De verharding is mede door het holle ruimtepercentage van 25% uiteraard vorstbestendig.

Toepassingsgebied

GBC bermbeton  is ontworpen voor toepassing in de wegenbouw. Het betreft hier een betonspecie die aangebracht wordt langs de weg en die zorgt voor een vlak, nagenoeg horizontaal oppervlak met voldoende draagkracht. Verkeer zakt zo niet weg in de berm. De berm sluit (duurzaam) op gelijke hoogte aan op de verharding van de rijbaan. Bermschade wordt zo voorkomen. Wanneer de berm fungeert als verbreding van de rijbaan en derhalve intensief wordt belast, krijgt begroeiing doorgaans nauwelijks kans. Tóch kan met GBC bermbeton, doordat de holle ruimten gevuld zijn met grond, een voor een bestuurder nagenoeg onzichtbare bermverharding worden gerealiseerd.

Voordelen

De open textuur in combinatie met de holle ruimte geeft  GBC bermbeton een tweetal eigenschappen die voor bermverharding erg belangrijk zijn. Geen optische verbreding van de rijbaan. De holle ruimte biedt gras de mogelijkheid te wortelen in het beton waarbij de wortels van het gras, door deze holle ruimte beschermd blijven. Verkeerbelasting tast de wortels van het gras niet aan waardoor het zich kan herstellen. Ook bij intensief belastte bermen waarop begroeiing nauwelijks kans krijgt, kan met GBC bermbeton een bermverharding worden gerealiseerd die door de weggebruiker niet als verbreding zal worden ervaren.

Snelle verwerking, minder verkeershinder GBC bermbeton  wordt met een wegenbouwmachine in één werkgang aangebracht. Daarnaast zijn de werkzaamheden als inzagen van het asfalt langs de rand en het stelwerk niet meer nodig. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op tijdens de uitvoering van het werk. Verkeershinder in de vorm van langdurige wegafzettingen of omleidingen wordt zo aanzienlijk teruggebracht.

De voordelen van GBC Bermbeton op een rij

- Uiterlijk, onverharde uitstraling. Bij intensieve verkeersbelasting zijn er nauwelijks contouren van een verharding zichtbaar

- Begroeiing, wortels van begroeiing worden door de holleruimte beschermd

- Snelle verwerking, aanzienlijk snellere aanleg en verwerking dan traditionele materialen

- Maatwerk, het kan in vrijwel iedere dikte en breedte worden verwerkt

- Vorstbestendig, de holle ruimtes maken het geschikt voor alle weersomstandigheden.

Eisen bij de uitvoering

- De ondergrond bij toepassing van GBC bermbeton dient, net als bij andere verhardingen, over voldoende draagkracht eigenschappen te beschikken. Andere aandachtspunten voor de ondergrond zijn homogeniteit in draagvermogen en erosiebestendigheid.

- GBC bermbeton wordt per vrachtwagen aangevoerd naar de bouwlocatie. Een wegenbouwmachine brengt het vervolgens in het werk.

- Voor de begroeiing van GBC bermbeton kan een B3-bermmengsel worden overwogen. Dit geeft een stevige zode die nauwelijks verstuift of wegspoelt. B3-mengsels vestigen zich snel en vergen minder maaiwerk.

- GBC bermbeton dient na circa 5 dagen te worden afgewerkt met grond en is op dat moment al, ook zonder begroeiing, voor een weggebruiker nauwelijks zichtbaar terwijl het zijn functie uitstekend vervult.