Laag water toeslag tm 24 augustus € 1,80 per m3

GBC betonmortel

Kennis, ervaring en assortiment. De GBC Gouda is al meer dan 50 jaar expert in de productie van mortelproducten en specialistische oplossingen op het gebied van…

Bekijk details

GBC Nextfloor cementgebonden combimortel gietvloermortel "druklaag en dekvloer in een" 50 mm tot 120 mm

Arbo innovaties zijn onze passie! GBC Nextfloor cementgebonden combi- en gietvloermortel is het arbo-technische alternatief voor de traditioneel gesmeerde dekv…

Bekijk details

GBC droogstoffen

De Goudse Betonmortel Centrale (GBC) is voorzien van een droogstoffen menginstallatie. Met deze menginstallatie bieden wij de mogelijkheid om specifieke opdrach…

Bekijk details

GBC groen ECO betonmortel

GBC groen ECO beton is een betonmortel op basis van recyclingmaterialen zoals gewassen gerecyclede spoorwegballast, ECO granulaat of betongranulaat. Deze afvals…

Bekijk details

GBC vloerenbeton vlindervlug

GBC vloerenbeton vlindervlug is een attestbeton waarbij het bindmiddel uit drie componenten bestaat: een portlandcement, een hoogovencement of gemalen gegranule…

Bekijk details

GBC gestabiliseerd zand en GBC Stampbeton

Hoofdzakelijk in gebruik voor wegenbouw. Tevens de ideale basis voor een vlakke, draagkrachtige ondergrond bij het stellen van trottoirbanden en betonnen (keer)…

Bekijk details

GBC anhydriet gietvloermortel 30mm tot 100 mm

Direct op de draagvloer, zwevend op een isolatielaag of als basis voor vloerverwarming; het zijn slechts enkele toepassingen van de calciumsulfaat gebonden giet…

Bekijk details

GBC Renoline anhydriet gietvloermortel 10 mm tot 30 mm

Toepasbaar vanaf 1 cm. Uw slankheid onze passie! Dure egalisatie mortels kunnen achterwege blijven. De innovatieve GBC Renoline anhydriet gietvloer renoveert…

Bekijk details

GBC gietbouw beton en koudegietbouw beton

Door de oplopende levertijden in de prefab industrie en het tekort aan kalkzandsteenlijmers zal het gietbouwproces weer meer en meer de keuze in het bouwproces…

Bekijk details

GBC zelfverdichtend beton

GBC zelfverdichtend beton is zo vloeibaar dat het zonder verdichten een bekisting, met een dicht wapeningsnet of andere hindernissen, kan vullen en ontluchten.…

Bekijk details

GBC nadenvulmortel

Wordt het kubelen of gieten? Vanaf nu is een grote ploeg mensen voor het vullen van naden met kraan of kubel overbodig. Met de GBC nadenvulmortel worden voegen…

Bekijk details

GBC schuimbeton

GBC schuimbeton bestaat voornamelijk uit lucht en water. Door zijn specifieke eigenschappen en verwerkbaarheid is deze betonsoort geschikt voor verschillende bi…

Bekijk details

GBC vloeispecie

GBC vloeispecie is zeer geschikt voor het maken van werkvloeren. Het is een vloeibaar mengsel van cement, zand en water en kan dus makkelijk met slangen aangebr…

Bekijk details

GBC bermbeton

Met GBC bermbeton wordt een duurzaam veilige berm gerealiseerd die weggebruikers in visueel opzicht niet uitnodigt er gebruik van te maken. De holle ruimten in…

Bekijk details

GBC fixatiemortel voor elementen en geluidsschermen

GBC fixatiemortel voor elementen en geluidsschermen. Een hoogwaardige oplossing. Een kant-en-klaar product, geleverd vanuit de betoncentrale, dat borg staat vo…

Bekijk details

GBC onderwaterbeton

GBC Onderwaterbeton wordt toegepast in waterbouwkundige werken, kelders en ondergrondse parkeergarages, als bemaling van de bouwput niet toegestaan of niet moge…

Bekijk details

GBC staalvezel beton

GBC Betonmortel met staalvezels, kunststofvezels en of combinatie daarvan heeft naast een hoge treksterkte ook andere bijzondere eigenschappen. Denk aan een hog…

Bekijk details

GBC hoge sterkte beton

GBC hoge sterkte beton. Deze GBC betonmortel kenmerkt zich door een zeer hoge sterkte, die ook tot hoge sterktes gecertificeerd kan worden geleverd. Ook de aanv…

Bekijk details

GBC zuurbestendig beton

GBC zuurbestendig beton (ook wel geopolymeerbeton genoemd) is een economisch alternatief voor betonvloeren met een epoxy-coating. Mestkelders, vloeren in de zui…

Bekijk details

GBC lichtbeton

Betonmortel met een volumieke massa < 2.000 kg per m3 wordt  GBC lichtbeton genoemd. Normaal gesproken wordt een hard en grof toeslagmateriaal gebruikt in de…

Bekijk details

GBC kleurbeton (printbeton)

GBC kleur betonmortel is in een groot palet aan kleuren verkrijgbaar. De tijd van eenvormig en kleurloos bouwen behoort tot het grijze verleden. Opdrachtgevers…

Bekijk details

Megamix Randstad

MegaMix Randstad b.v. levert kwalitatief hoogwaardige mortels voor ieder bouwproject in het westen van Nederland. U beschikt op tijd over dé mortel die voor úw…

Bekijk details

GBC Eco2floor

Eco2floor wordt in Nederland geleverd via een netwerk van geselecteerde betoncentrales. Erkende professionele gietdekvloeren verwerkers zorgen voor een correcte…

Bekijk details

GBC Thermio +

Uw garantie voor de meest efficiënte vloerverwarming Anhydritec heeft de THERMIO+ technologie ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwste vereiste thermische pres…

Bekijk details