Veiligheid

De Goudse Betonmortel Centrale (GBC) voert al jaren een actief veiligheidsbeleid. Onze medewerkers zijn het visitekaartje van ons bedrijf. En daar zijn we zuinig op! Veilig werken staat daarom hoog bij ons in het vaandel. En niet alleen is de veiligheid van onze eigen medewerkers van groot belang, wij willen ook waken over de veiligheid van mensen die werkzaamheden onder onze verantwoordelijkheid uitvoeren.

Sinds juli 2022 zijn we als bedrijf VCA gecertificeerd.

Veiligheidscampagne 

De brancheorganisatie van de betonmortelindustrie heeft een ludieke manier gevonden om het veiligheidsbewustzijn onder haar medewerkers aan te spreken. Als centrale met het CSC gold "R" certificaat worden de chauffeurs van de truckmixers met posters van Ferry Slim effect op het risico van 'terug kubelen', op het niet dragen van gehoorbescherming of helm, op stofexplosies tijdens het lossen van de bulkwagen, op het wegzakken van het voertuig, op signalering en zicht en valbeveiliging. Dit is een doorlopend proces waarbij de medewerkers alert worden gehouden op veilig werken.

“Ik werk veilig of ik werk niet” wordt ondersteund door de directie van De Goudse Betonmortel Centrale.                      

Aard bedrijfsongevallen

Een groot deel (41%) van letsel in de bouw heeft te maken met vallen van hoogte of met verstappen, struikelen of uitglijden. Het komt ook voor dat er personen geraakt worden door vallende voorwerpen, machines of gereedschap. Mensen die een arbeidsongeval meemaken hebben vaak gezondheidsklachten. Wat vaak wordt vergeten zijn de financiële gevolgen voor zowel werkgever als werknemer. Met de Ferry Slim campagne hopen we de veiligheid op het werk verder te verbeteren.

Veiligheidsinformatie betonmortel

 Klik hier voor ons veiligheidsinformatieblad betonmortel

Veiligheidsinformatie voor medewerkers, uitzendkrachten en medewerkers van derden

 Klik hier voor onze veiligheidsinformatie ten behoeve van medewerkers