Laagwatertoeslag

Wij hebben u eerder op de hoogte gebracht van de situatie omtrent laagwater. Langs deze weg willen wij u graag informeren over de actuele stand van zaken. 

Zoals u waarschijnlijk reeds via de media hebt vernomen is de laagwater situatie in de rivieren de afgelopen weken verder verslechterd. Gecombineerd met de weersverwachtingen voor de komende weken (gebrek aan regen in stroomgebied van m.n. de Rijn) is een verdere verslechtering te verwachten. Mogelijk is een algehele stremming van de Rijn zelfs aan de orde.

Op dit moment hebben wij ons nog steeds van voldoende materiaal kunnen voorzien, door nauwe samenwerking met onze leveranciers. Ondanks de fors oplopende kosten blijft het onze hoogste prioriteit de bouwproductie niet stil te laten vallen. Op dit moment wordt er wel topsport bedreven op het hoogste logistieke niveau!

Gezien deze situatie zal de laagwatertoeslag ter hoogte van € 1,80 per m3 tot en met 23 November 2018 van kracht blijven.

Wat in ieder geval in de huidige kritieke situatie helpt zijn de volgende zaken:

  1. Bestel tijdig.
  2. Probeer noodzakelijke wijzigingen vroegtijdig door te geven.
  3. Schat uw behoeftes realistisch in.
  4. Wees bereid om flexibel mee te denken en aan te passen waar nodig.

Uw medewerking en begrip stellen wij bijzonder op prijs en motiveert ons nog meer dan normaal om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen zodat u, voor zover mogelijk, ook tijdig met de situatie rekening kunt houden in uw bedrijfsvoering.