Laagwater nieuws

“Laagwater in Zwitserland en Duitsland, gevolgen kunnen minder zand en vervoeren”

Door de lage waterstanden worden schepen al wekenlang minder vol geladen.

De Goudse Betonmortel Centrale heeft langdurige relaties met haar leveranciers die alles in het werk stellen om het voldoende mate aan te voeren. Echter omdat er meer genomen worden ingezet om de tijd te kunnen blijven leveren is het gevolg dat er al geruime aan ons grotere transportkosten doorbelast.

De lage waterstanden zijn vanaf laatste week september alweer aan de orde, echter deze waren niet van structurele aard. Op dit moment is dit echter gewijzigd en zijn de vooruitzichten minder gunstig.

De riet aan ons doorbelaste kosten die hiermee gemoeid zijn heeft de GBC voor haar rekening genomen.

Moeten wij deze kosten aan u door belasten. 

Sinds de laagwaterstanden veranderen is het door te belasten bedrag variabel.

Het bedrag van 1,25 per m3 wordt vanaf 18 december niet doorbelast. Twee wekelijkse zullen wij op onze website  www.gbcgouda.nl   onder nieuwsitems het van toepassing zijnde tarief bekend maken.

U dient zich te informeren over de toekomstige voorstellen die u een e-mail sturen naar  ruud@gbcgouda.nl . Wij maken dan op korte termijn een afspraak met u om eea nog verder toe te lichten.

 

Wij vertrouwen op uw begrip en hopen u op passende wijze te hebben.