Groene Hart gaat voor duurzaam beton

De Goudse Betonmortel Centrale is per oktober 2018 CSC Gold gecertificeerd. 

 

Beton Convenant "Groene Hart"

 

Groene Hart gaat voor duurzaam beton, Goudse Betonmortel Centrale neemt actief deel in deze keten.

Beton anders produceren en vaker hergebruiken, om daarmee de CO₂-uitstoot te verlagen en het gebruik van grondstoffen te verminderen! Daarover maken gemeenten, aannemers, slopers, recyclebedrijven en betonproducenten in het Groene Hart samen afspraken. Op 30 oktober ondertekenen zij gezamenlijk het convenant: ‘Groene Hart gaat voor duurzaam beton’.

Hergebruik van beton
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen gaan in samenwerking met bedrijven beton duurzamer inkopen en verwerken. Daarnaast scheiden ze bij sloopprojecten het vrijkomende beton uit stoepen, wegen en gebouwen. Door hergebruik van het beton en het circulair maken van de keten wordt bespaard op de winning van zand en grind, en wordt ook de CO₂-uitstoot aanzienlijk vermindert.

De partijen die het convenant tekenen willen de betonketen sluiten en er op die manier voor zorgen dat afval juist grondstof wordt. Zo willen zij starten met minimaal 15% van het vrijkomende beton te verwerken in nieuw beton, zoals straatstenen en tegels. Sowieso streven zij per direct naar 100% hergebruik van het vrijkomende beton in nieuw beton. Het uiteindelijke doel is een CO2-reductie te bereiken van 30% in 2021.

Groene Hart circulair!
Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen willen gezamenlijk aan de slag met duurzaamheid in het Groene Hart. Het doel: in 2050 CO2- en energieneutraal zijn met een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin alles hergebruikt wordt en er dus vrijwel geen afval meer is. Het ontwerpen van innovatieve gebouwen en producten en het hergebruik van grondstoffen levert ook extra werkgelegenheid en innovatie op.

CSC Gold                                                                                                                                                                 

De Goudse Betonmortel Centrale heeft in oktober 2018 het CSC Gold certificaat behaald, CSC is het wereldwijde certificering keurmerk waarin bedrijven aantonen “duurzaam te ondernemen” en inspanningen leveren om “betonmortel een duurzamer karakter” te geven. Betonketen “Groene Hart” sluit naadloos op deze ambitie aan.