GBC - Duurzaamheidsdoelstellingen

CO2 uitstoot, gebruik secundaire grondstoffen en het waterverbruik

Onze afnemers kunnen erop rekenen dat wij meedenken, adviseren en een hoogwaardige bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten. 

De Goudse Betonmortel Centrale hanteert strenge eisen op het gebied van verantwoorde herkomst van materialen & grondstoffen, milieumanagement & reductie van milieubelasting, hergebruik, integriteit, mensenrechten, veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Voor de komende tijd hebben wij ons ten doel gesteld om te werken naar een nog duurzamere productie. Deze ambitie fungeert bij ons als vliegwiel om blijvend te innoveren.

CO2 uitstoot:

2018: 146 kg/m3

2017: 129 kg/m3

2016: 152 kg/m3

2015: 144 kg/m3

2014: 154 kg/m3

2013: 155 kg m3

Ten opzichte van de gehele branche behoort de prestatie van ons bedrijf in 2018 tot een van de beste. Onze doelstelling is de uitstoot de komende jaren verder te verlagen.

 

Gebruik secundaire grondstoffen:

Het vergroten van het aandeel niet primaire grondstoffen in ons beton nemen wij zeer serieus. Ons doel is om jaarlijks het aandeel secundaire grondstoffen te laten toenemen en hierin hoger dan het landelijk gemiddelde te presteren.

 

Waterverbruik:

Water is essentieel voor de planeet, zijn ecosystemen en inwoners. Water is een van de belangrijkste brandstoffen voor de economie. Ook voor ons bedrijf is water van groot belang voor de productie. Als met name de kwantiteit ontoereikend is, kunnen wij niet voorzien in de behoeften van onze klanten.

Waterschaarste is een groot probleem. Klimaatverandering, verstedelijking, bevolkingsgroei en een groeiende middenklasse zijn samen de oorzaak van een wereldwijde watercrisis.

Om bij te dragen aan de oplossing van dit probleem probeert ons bedrijf het leiding waterverbruik zoveel mogelijk te beperken. Onze doelstelling is om de komende jaren onder de 10 liter leidingwater per ton materiaal te blijven.

Duurzaamheidsverslag Betonmortel 2012-2017