GBC - Duurzaamheidsdoelstellingen

CO 2 uitstoot, gebruik secundaire grondstoffen en het waterverbruik

Onze klanten kunnen erop rekenen dat wij meedenken, gerichte en goede bijdragen leveren aan de duurzaamheid van de te realiseren projecten. 

De Goudse Betonmortel Centrale hanteert strenge eisen op het gebied van verantwoorde herkomst van materialen en grondstoffen, milieubeheer en reductie van milieubelasting, hergebruik, integriteit, mensenrechten, veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Voor de tijd hebben wij ons ten doel gesteld om te werken naar nog duurzamere productie. Dit project ontwikkelt bij ons als vliegwiel om te innoveren.

CO 2 -uitstoot berekent met de betonhuis benchmark tool:

2020: 115 kg / m3

2019: 141 kg / m3

2018: 146 kg / m 3

2017: 129 kg/m 3

2016: 152 kg / m 3

2015: 144 kg/m 3

2014: 154 kg / m 3

2013: 155 kg m 3

Ten opzichte van de gehele branche behoord de prestatie ons bedrijf ook in 2020 tot een van de betere. Onze doelstelling is de uitstoot de jaren verder te verlagen.

Sinds het begin 2021 van dit jaar rijden er 4 hybride mixers bij de GBC om de uitstoot van de CO2 nog verder te verlagen. Zoals u ziet is dat in 2020 al prima gelukt.

Gebruik secundaire grondstoffen:

Het vergroten van het aandeel secundaire grondstoffen in ons beton nemen wij zeer serieus. Ons doel is om jaarlijks het aandeel secundaire grondstoffen te verhogen en hoger dan het landelijk gemiddelde te gebruiken. In 2020 hebben we dit aangetoond door als eerste in Nederland het CSC "R" certificaat te behalen.

Waterverbruik:

Water is essentieel voor de planeet, zijn ecosysteem en inwoners. Water is een van de belangrijkste brandstoffen voor de economie. Ook voor ons bedrijf is water van groot belang voor de productie.

Waterschaarste is een groot probleem. Klimaatverandering, verstedelijking, bevolkingsgroei zijn er samen de oorzaak van dat er een tekort aan schoon drinkwater ontstaat.

Om bij te dragen aan de oplossing van dit probleem probeert ons bedrijf het leidingwatergebruik in de betonmortel zoveel als mogelijk te beperken. Onze doelstelling is om de jaren onder de 10 liter water per ton materiaal te blijven.

Duurzaamheidsverslag Betonhuis Betonmortel 2012-2017