GBC - Breeam

BREEAM is hét instrument om de duurzaamheid van nieuwbouw en bestaande gebouwen meetbaar te maken. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie, vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM-NL wordt beheerd door de Dutch Green Building Council. 

Hoe kan uw betonmortel bijdragen aan het verhogen van Uw BREEAM score?

Bij het onderdeel materialen zijn punten te halen voor de credits Mat 1, Mat 5

Mat 1

Het identificeren en het stimuleren van het gebruik van materialen is het vertrekpunt. De Keuze voor producten met een lage materiaalgerelateerde milieubelasting dragen bij aan een hogere score voor Mat 1.

De GBC heeft in samenwerking met Van Nieuwpoort betonmortel een bedrijfsspecifiek MRPI blad laten opstellen voor de GBC groene ECO betonmortel. De gegevens hiervan zijn opgenomen in de nationale milieudatabase. Uit een vergelijking met de branchegegevens blijkt dat onze groene varianten aanzienlijk beter presteren dan regulier beton. Ter vergelijking hieronder van enkele varianten de zogeheten milieukostenindicator. Middels de ontwerptool Groen beton kan de GBC voor elk mengsel de milieukostenindicator (mki) voor u bepalen.

Kwaliteit

Variant

Milieukostenindicator (MKI)

C20 / 25 XC3 S3

GBC groen ECO beton 55

€ 9,30

C20 / 25 XC3 S3

GBC groen ECO beton Laag CO2

€ 8,96

C20 / 25 XC3 S3

GBC groen ECO beton 55 Laag CO2

€ 7,44

C30 / 37 XC4 S3

GBC groen ECO beton 55

€ 9,99

C30 / 37 XC4 S3

GBC groen ECO beton Laag CO2

€ 9,53

C30 / 37 XC4 S3

GBC groen ECO beton 55 Laag CO2

€ 8,04

C20 / 25 XC1 S3

VOBN 20% granulaat

€ 11,06 

C20 / 25 XC1 S3

VOBN 50% granulaat

€ 11,17 

C30 / 37 XC1 S3

VOBN 20% granulaat

€ 12,31 

Beperken portlandcementklinker 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat zowel het gebruik van gerecyclede spoorballast, ECO granulaat als het gebruik van zo min mogelijk portlandcementklinker de milieukosten substantieel verlagen.

Mat 5

Het stimuleren van de toepassing van materialen met een onderbouwde / verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen. Duurzame herkomst van materialen kan worden aangetoond door het ISO 14001 milieumanagementsysteem.

De Goudse Betonmortel Centrale b.v. beschikt over het ISO 14001 milieucertificaat.

WST 2

Het identificeren en stimuleren van het gebruik van gerecycled herbruikbaar toeslagmateriaal in de bouw, waardoor het gebruik van en de vraag naar nieuwe grondstoffen / bouwmaterialen afneemt.

Alle GBC groene ECO betonmortel van de Goudse Betonmortel Centrale B.V. zijn op basis van recyclingmaterialen als gewassen gerecyclede spoorwegballast, ECO granulaat en betongranulaat. Op deze manier worden afvalstoffen hergebruikt en voorzien van een KOMO-certificaat op basis van NEN-EN 12620 en NEN 5905. Toevoeging van hoogovenslak zorgt voor substantiële verlaging van de CO²-uitstoot.