GBC - Breeam

BREEAM is hét instrument om de duurzaamheid van nieuwbouw en bestaande gebouwen meetbaar te maken. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie, vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM-NL wordt beheerd door de Dutch Green Building Council. 

Hoe kan uw betonmortel bijdragen aan het verhogen van Uw BREEAM score?

Bij het onderdeel materialen zijn punten te halen voor de credits Mat 1, Mat 5

Mat 1

Het identificeren en het stimuleren van het gebruik van materialen is het vertrekpunt. De keuze voor producten met een lage materiaal gerelateerde milieubelasting draagt bij aan een hogere score voor Mat 1.

De GBC ontwerpt middels de ontwerptool Groen beton voor elk mengsel een milieu profiel, de zgn. MKI waarde in euro's. Dit getal geeft het milieueffect weer gedurende de levenscyclus van een kuub beton via een schaduwprijsmethode.

Ter vergelijking hieronder enkele varianten met de milieukostenindicator en de GWP waarde wat de kilogrammen CO2 aangeeft per kuub. 

3-jun-21 m3 CO2
  MKI (€) GWP (kg)
Stelspecie 100kg 3,25 37,74
Stelspecie 125kg 3,75 44,48
stelspecie 150kg 4,24 51,22
Stelspecie 175kg 4,74 57,96
Stelspecie 250kg 6,22 78,18
Stampbeton 125kg 3,89 45,66
Stampbeton 150kg 4,42 52,73
Stampbeton 175kg 4,88 59,18
Stampbeton 250kg 6,37 79,41
     
C12/15 X0 100% Eco 6,62 84,68
     
C20/25 XC2 8,33 100,85
C20/25 XC3 8,74 106,36
     
C30/37 XC1 XC2 XC3 8,99 109,58
C30/37 XC4 9,11 110,93
C30/37 XF4 XD3 9,61 117,21

Beperken portlandcementklinker 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat zowel het gebruik van ECO granulaat en betongranulaat als het gebruik van zo min mogelijk portlandcementklinker de milieukosten substantieel verlagen.

Mat 5

Het stimuleren van de toepassing van materialen met een onderbouwde / verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen. Duurzame herkomst van materialen kan worden aangetoond door het ISO 14001 milieumanagementsysteem.

De Goudse Betonmortel Centrale B.V. beschikt over het ISO 14001 milieucertificaat.

WST 2

Het identificeren en stimuleren van het gebruik van gerecycled herbruikbaar toeslagmateriaal in de bouw, waardoor het gebruik van en de vraag naar nieuwe grondstoffen / bouwmaterialen afneemt.

Alle ECO betonmortel van de Goudse Betonmortel Centrale B.V. wordt gemaakt op basis van recyclingmaterialen zoals ECO zand en ECO granulaat en/of betongranulaat. Op deze manier worden afvalstoffen hergebruikt en voorzien van een KOMO-certificaat op basis van NEN-EN 12620 en NEN 5905. Toevoeging van hoogovenslak zorgt voor substantiële verlaging van de CO²-uitstoot.