Weber Cemfloor cementgebonden gietmortel

Projecten tot 100 m2 voeren wij graag voor u uit!

Stuur uw aanvraag naar verkoop@gbcgouda.nl

Arbo innovaties zijn onze passie!

GBC Cemfloor cementgebonden combi- en gietdekvloermortel is het arbo-technisch alternatief voor de traditioneel gesmeerde dekvloeren, waarbij een zeer hoge kwaliteit dekvloer wordt gerealiseerd. Een gespecialiseerd netwerk van centrales in Nederland voert dit product. Zowel zwevend als hechtend is het de ideale dekvloer, die kan dienen voor alle mogelijke later aan te brengen eindvloerenvloeren, zoals tegels, PVC, PU, tapijt en parket. Door het hoge vloeigedrag kunnen in een staande werkhouding vele vierkante meters per medewerker per dag worden gerealiseerd en kan een hoge vlakheid worden bereikt. De dekvloer is de volgende dag beloopbaar. 

Weber Cemfloor cementgebonden gietvloermortel voldoet aan NEN-EN 13813 en CUR-Aanbeveling 110, is voorzien van een CE-markering.

CT C16 F3 tbv hechtende en zwevende dekvloeren

CT C20 F4 tbv hechtende en zwevende dekvloeren

CT C25 F5 tbv renovatie balkenbroodjes vloeren (druklaag en dekvloer komen in 1 product samen)

Eigenschappen GBC Cemfloor cementgebonden gietvloermortel

De gietvloermortel kan in drie kwaliteiten worden besteld:

Eigenschappen na 28 dagen: 

 C16 F3

 C20 F4

 C25 F5

Gemiddelde druksterkte

 16 N/mm2

 20 N/mm2

 25 N/mm2

Gemiddelde buigtrekkingen trekt

 3 N/mm2

 4 N/mm2

 5 N/mm2

Druksterkte van 16 tot 24 uur:

 4 N/mm2 (beloopbaar)

Volumieke massamortelsoort:

 2180 kg/m3

Vloeimaat (Hägermann kegel):

 260 ± 20 mm

Minimale dikte dekvloer:

 50 mm

Maximale dikte dekvloer:

 100 mm

Voor zwevende dekvloeren moet de minimale laagdikte ook worden bepaald op basis van NEN 2742. De mortel is verwerkbaar tot tweeënhalf uur na aankomst op de bouwplaats.

Scheurvorming

Zowel bij een hechtende en/of zwevende dekvloeren kunnen scheuren ontstaan. De scheurwijdte blijft normaal tot 0,3 mm, conform de NEN 2742. Bij de Weber Cemfloor gietdekvloeren mortel ontstaan deze plastische krimpscheuren vaak na ca 8 weken. Dit is een eigenschap van cementgebonden producten en is verder prima zodat de spanning uit de vloer is. Bij zwevende dekvloeren en bij dekvloeren op een tussenlaag kan bij grote vloervelden grotere scheuren ontstaan. De grootte van de vloervelden dient voor deze vloertypen daarom worden beperkt tot een maximum van 10 x 10 m1. Eventueel in de draagvloer bouwkundige dilataties bij een bevestigde dekvloer doorgezet in de dekvloer. Grote oneffenheden in de ondergrond dienen te voorkomen. Indien een PVC of PU vloer wordt aangebracht dan dient de Weber Cemfloor voorzien te worden van minimaal 3 mm flexibele egaline welke de eventuele aanwezige scheuren neutraliseert.

Verwerking

Weber Cemfloor cementgebonden gietdekvloermortel wordt aangevoerd per betonmixer. De mortel kan worden verpompt met een aanhangerpomp. De dekvloer wordt afgewerkt door een aluminium drijfrei licht open en neer te bewegen. Dit dient in twee richtingen te gebeuren. Controleer de dekvloerdikte en peil vooraf en frequent tijdens het aanbrengen van de gietdekvloermortel. De temperatuur van de ruimte en ondergrond moet tijdens het aanbrengen en aansluiten gedurende minimaal twee dagen tussen 5 en 25 ° C zijn. Voor het aanbrengen van de eindvloer adviseren wij de Weber Cemfloor dekvloer licht op te schuren. Flexibele egaline op basis van cement toepassen, minimale dikte 3mm.

Checklist GBC cementgebonden gietvloermortel

Ondergronden dienen te allen tijden voldoende druk- en vormvast, blijvend droog (dus niet zuigend), schoon, vrij van stoffen die afbreuk doen aan de kwaliteit van de mortel. Naden en kieren goed afdichten. Bij hechtende vloeren adviseren wij een folie toe te passen of de vloer voorzier van een primer.

Vloervelden tot maximaal 10 x 10 m1. Dilataties toepassen bij deurovergangen en uitwendige hoeken voorzien van een wapeningsgaas om scheurvorming te beperken.

Tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen moet de luchtvochtigheid minimaal 80% zijn. De ruimte dient tochtvrij te zijn en directe zoninstraling dient te worden voorkomen.

Denk bij vloerverwarming aan:
- Vastzetten om de 30 cm om te vóór komen dat leidingen gaan opdrijven. 
- De dikte van de gietvloer moet boven de leidingen minimaal 25 mm zijn.
- Dilataties en kantstroken. Bij kolommen een dubbele kantstrook toepassen. 

 

Cemfloor CT C25 F5 combimortel

Druktsterkte C25
Buigtreksterkte F5
Warmtegeleidingscoëfficiënt >2

In 1 productiegang brengt u deze unieke combimortel aan