GBC - Nextfloor cementgebonden gietmortel

Arbo innovaties zijn onze passie!

GBC Nextfloor cementgebonden gietvloermortel is het arbo-technische alternatief voor de traditioneel gesmeerde dekvloeren, waarmee ook een zeer hoge kwaliteit dekvloer wordt gerealiseerd. Zowel zwevend als hechtend is het de ideale ondergrond, die kan dienen voor alle mogelijke later aan te brengen afwerkvloeren, zoals tegels, tapijt en hout. Door het hoge vloeigedrag kunnen in een staande werkhouding vele honderden vierkante meters per medewerker per dag worden gerealiseerd en kan een hoge vlakheid worden bereikt. De dekvloer is in het algemeen de volgende dag al beloopbaar. Het aanbrengen van tegels is al na enkele dagen mogelijk. Het aanbrengen van sterk dampremmende vloerafwerkingen zoals linoleum en epoxycoatings is afhankelijk van de luchtvochtigheid en dikte van de dekvloer. Wij adviseren u bij deze toepassingen nog een egalisatie mortel toe te passen om aan uw vlakheid eisen te voldoen.

GBC Nextfloor cementgebonden gietvloermortel voldoet aan NEN-EN 13813 en CUR-Aanbeveling 110, is voorzien van een CE-Markering en wordt geleverd onder KOMO certificaat.

Eigenschappen GBC Nextfloor cementgebonden gietvloermortel

De gietvloermortel kan in drie kwaliteiten besteld worden:

Eigenschappen na 28 dagen: 

 C20 F5

 C25 F6

 C30 F6

Gemiddelde druksterkte

 20 N/mm2

 25 N/mm2

 30 N/mm2

Gemiddelde buigtrekstrekte

 5 N/mm2

 6 N/mm2

 6 N/mm2

Druksterkte na 16 tot 24 uur:

 4 N/mm2 (beloopbaar)

Volumieke massa mortelspecie:

 2180 kg / m3

Vloeimaat (Hägermann kegel):

 260 ± 20 mm

Minimale dikte dekvloer:

 50 mm

Maximale dikte dekvloer:

 100 mm

Voor zwevende dekvloeren moet de minimale laagdikte ook worden bepaald op basis van NEN 2742. De mortel is verwerkbaar tot anderhalf uur na aankomst op de bouwplaats.

Scheurvorming

Zowel bij een hechtende dekvloer als bij zwevende dekvloeren en dekvloeren op een tussenlaag (folie) kunnen scheuren ontstaan. De scheurwijdte blijft normaliter beperkt tot 0,3 mm, conform de NEN 2742. Bij zwevende dekvloeren en bij dekvloeren op een tussenlaag kan bij grote vloervelden aanzienlijk grotere scheuren ontstaan; De grootte van de vloervelden dient voor deze vloertypen daarom te worden beperkt tot maximaal 8 x 8 m2. Voor zwevende vloeren is het eveneens noodzakelijk om een wapeningsnet (of eventueel als alternatief, mist er geen vloerverwarming wordt toegepast, constructieve kunststofvezels) toe te passen. Bij vloerverwarming dient het wapeningsnet boven de leidingen te worden geplaatst. Voor vloeren op een tussenlaag is het noodzakelijk om naast het beperken van vloervelden tot 8 x 8 m2, constructieve kunststofvezels toe te passen om de scheurwijdte te beperken. Eventueel in de draagvloer aanwezige bouwkundige dilataties moeten bij een hechtende dekvloer worden doorgezet in de dekvloer. Grote oneffenheden in de ondergrond dienen te worden vóórkomen.

Verwerking

GBC Nextfloor cementgebonden gietvloermortel wordt aangevoerd per betonmixer of mixerpomp. De mortel kan worden verpompt met een mixerpomp of een aparte mini betonpomp. Plaats bij gebruik van een eigen pomp een zeef (zeefopening circa 15 mm) om eventuele grindkorrels af te vangen en zo verstopping in de leiding te vóórkomen. De dekvloer wordt afgewerkt (verdicht en vlak gemaakt) door een aluminium drijfrei licht op en neer te bewegen. Controleer de dekvloerdikte en peil vooraf en fréquenté tijdens het aanbrengen van de gietvloermortel om de paar meter. De temperatuur van de ruimte en ondergrond moet tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen tussen 5 en 25 ° C zijn. Afhankelijk van de toe te passen afwerkvloer kan het nodig zijn de dekvloer voor het aanbrengen van de afwerkvloer te schuren.

Checklist GBC cementgebonden gietvloermortel

Zorg dat de ondergrond vrij is van stof, olie en andere verontreinigingen. Naden en kieren goed afdichten. Bij hechtende vloeren: de ondergrond voorbevochtigen of een primer gebruiken.


Beperk bij zwevende dekvloeren en bij dekvloeren op een tussenlaag de vloervelden tot maximaal 8 x 8 m2. Pas bij zwevende vloeren een wapeningsnet toe of eventueel con-structieve kunststofvezels(bij vloerverwarming uitsluitend een wapeningsnet). Pas bij dekvloeren op een tussenlaag constructieve kunststofvezels toe.


Tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen moet de luchtvochtigheid minimaal 80% zijn. De ruimte dient tochtvrij te zijn en directe zoninstraling dient te worden voorkomen.

Denk bij vloerverwarming aan:
- Vastzetten leidingen om te vóórkomen dat ze gaan opdrijven. Vul de leidingen af met water.
- De dikte van de gietvloer moet boven de leidingen Minimaal 25 mm zijn
- Dilataties en kantstroken
- Wapeningsnet boven op de leidingen en vloervelden van maximaal 8 x 8 m2