GBC - Cemfloor cementgebonden gietmortel

Arbo innovaties zijn onze passie!

GBC Cemfloor cementgebonden gietvloermortel is het arbo-technische alternatief voor de traditionele gesmeerde dekvloeren, met ook een hoge kwaliteit dekvloer wordt gerealiseerd. Zowel zwevend als hecht is het de ideale ondergrond, die kan dienen voor alle mogelijke later aan te brengen afwerkvloeren, zoals tegels, tapijt en hout. Door het hoge vloeigedrag kunnen in een staande werkhouding vele vierkante meters per medewerker per dag worden gerealiseerd en kan een hoge vlakheid worden bereikt. De dekvloer is in het algemeen de volgende dag al beloopbaar. Het aanbrengen van tegels is al na enkele dagen mogelijk. Het aanbrengen van sterk damp remmende vloerafwerkingen zoals linoleum en epoxycoatings is afhankelijk van de dikte van de dekvloer.

GBC Cemfloor cementgebonden gietvloermortel voldoet aan NEN-EN 13813 en CUR-Aanbeveling 110, is voorzien van een CE-markering.

CT C16 F3 tbv hechtende en zwevende dekvloeren

CT C20 F4 tbv hechtende en zwevende dekvloeren

CT C25 F5 tbv renovatie balkenbroodjes vloeren (druklaag en dekvloer komen in 1 product samen)

Eigenschappen GBC Cemfloor cementgebonden gietvloermortel

De gietvloermortel kan in drie kwaliteiten worden besteld:

Eigenschappen na 28 dagen: 

 C16 F3

 C20 F4

 C25 F5

Gemiddelde druksterkte

 16 N/mm2

 20 N/mm2

 25 N/mm2

Gemiddelde buigtrekkingen trekt

 3 N/mm2

 4 N/mm2

 5 N/mm2

Druksterkte van 16 tot 24 uur:

 4 N/mm2 (beloopbaar)

Volumieke massamortelsoort:

 2180 kg/m3

Vloeimaat (Hägermann kegel):

 260 ± 20 mm

Minimale dikte dekvloer:

 50 mm

Maximale dikte dekvloer:

 100 mm

Voor zwevende dekvloeren moet de minimale laagdikte ook worden bepaald op basis van NEN 2742. De mortel is verwerkbaar tot tweeënhalf uur na aankomst op de bouwplaats.

Scheurvorming

Zowel bij een hechtende dekvloer als bij zwevende dekvloeren en dekvloeren op een tussenlaag (folie) kunnen scheuren ontstaan. De scheurwijdte blijft normaliter beperkt tot 0,3 mm, conform de NEN 2742. Bij zwevende dekvloeren en bij dekvloeren op een tussenlaag kan bij grote vloervelden aanzienlijk grotere scheuren ontstaan; De grootte van de vloervelden dient voor deze vloertypen daarom te worden beperkt tot maximaal 8 x 8 m2. Voor zwevende vloeren is het eveneens noodzakelijk om een wapeningsnet (of eventueel als alternatief, mist er geen vloerverwarming wordt toegepast, constructieve kunststofvezels) toe te passen. Bij vloerverwarming dient het wapeningsnet boven de leidingen te worden geplaatst. Voor vloeren op een tussenlaag is het noodzakelijk om naast het beperken van vloervelden tot 8 x 8 m2, constructieve kunststofvezels toe te passen om de scheurwijdte te beperken. Eventueel in de draagvloer aanwezige bouwkundige dilataties moeten bij een hechtende dekvloer worden doorgezet in de dekvloer. Grote oneffenheden in de ondergrond dienen te worden vóórkomen.

Verwerking

GBC Cemfloor cementgebonden gietvloermortel wordt aangevoerd per betonmixer of mixerpomp. De mortel kan worden verpompt met een mixerpomp of een aparte mini betonpomp. Plaats bij gebruik van een eigen pomp een zeef (zeefopening circa 15 mm) om eventuele grindkorrels af te vangen en zo verstopping in de leiding te vóórkomen. De dekvloer wordt afgewerkt (verdicht en vlak gemaakt) door een aluminium drijfrei licht op en neer te bewegen. Controleer de dekvloerdikte en peil vooraf en tijdens het aanbrengen van de gietvloermortel om de paar meter. De temperatuur van de ruimte en ondergrond moet tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen tussen 5 en 25 ° C zijn. Afhankelijk van de toe te passen afwerkvloer kan het nodig zijn de dekvloer voor het aanbrengen van de afwerkvloer te schuren.

Checklist GBC cementgebonden gietvloermortel

Ondergronden dienen te allen tijden voldoende druk- en vormvast, blijvend droog (dus niet zuigend), schoon, vrij van stoffen die afbreuk doen aan de kwaliteit van de mortel. Naden en kieren goed afdichten. Bij hechtende vloeren adviseren wij een folie toe te passen of de vloer voorzier van een primer.

Vloervelden tot maximaal 8 x 8 m2. Dilataties toepassen bij deurovergangen en uitwendige hoeken voorzien van een wapeningsgaas om scheurvorming te beperken.

Tijdens het aanbrengen en aansluitend gedurende minimaal twee dagen moet de luchtvochtigheid minimaal 80% zijn. De ruimte dient tochtvrij te zijn en directe zoninstraling dient te worden voorkomen.

Denk bij vloerverwarming aan:
- Vastzetten om de 30 cm om te vóór komen dat leidingen gaan opdrijven. 
- De dikte van de gietvloer moet boven de leidingen minimaal 25 mm zijn.
- Dilataties en kantstroken. Bij kolommen een dubbele kantstrook toepassen. 
- Wapeningsnet boven op de leidingen en vloervelden van maximaal 8 x 8 m2, dit kan    bijdragen scheurvorming te voorkomen maar is nooit uit te sluiten.